|   ЗА КОМПАНИЯТА   |   ДЕЙНОСТ/УСЛУГИ   |   НОВИНИ   |   ЗАКОНИ/НАРЕДБИ   |   ГАЛЕРИЯ   |   КОНТАКТИ   |  
     
  Основната дейност на ЕКЛИПТ ЕООД е "Производство на електрическа енергия от Слънцето". Изминатият път и придобитият опит при кандидатстване по Европейски програми, както и квалифицирания персонал на ЕКЛИПТ ЕООД, доведоха до естествения път в развитието й, а именно усвояване на материята в областта на ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/ и по-специално слънчеви енергийни паркове.
Към настоящия момент фирмата извършва следните дейности и услуги:
 1. Консултации относно действащата нормативна база в България, касаеща ВЕИ /безплатно/
 2. консултантски дейности относно запознаване с възможностите за кандидатстване по мерки за ЕЕ /енергийна ефективнот/ и ВЕИ - за физически лица, юридически лица, общини, училища, детски градини и др. /безплатно/
 3. насоки за стартиране на нов бизнес в областта на ВЕИ /безплатно/
 4. насоки по избор на подходящ терен за фотоволтаична централа /безплатно/
 5. слънчево енергиен одит на терени съгласно действащата нормативна база в България, включващ следните дейности:
 • Оглед и предварителна оценка на терена-на място
 • Измерване на наличния потенциал на ресурса /слънчева радиация/
 • Анализ и обзор на възможните технологии за производство на електрическа енергия от слънцето, както и за начините на монтаж
 • Моделиране на прогнозното годишно производство при различни варианти, технологии и монтаж на системата
 • Себестойност на фотоволтаичните паркове
 • Финансов анализ и прост срок на откупуване на инвестицията
 • Специфичен, технологичен и финансов риск за инвестицията
 • Мотивирано описание на инвестиционно намерение