|   ЗА КОМПАНИЯТА   |   ДЕЙНОСТ/УСЛУГИ   |   НОВИНИ   |   ЗАКОНИ/НАРЕДБИ   |   ГАЛЕРИЯ   |   КОНТАКТИ   |  
     
  Фирмата е създадена през октомври 2009 г. с цел развитие в областта на "зелената енергия". В края на 2009 г., компанията взима решение за кандидатстване по мярка 312 от ПРСР /програмата за развитие на селските райони/. ЕКЛИПТ ЕООД започна изграждането на първата си фотоволтаична централа за производство на екологично чиста електрическа енергия от неизчерпаемия енергиен източник слънцето. В началото на 2012 г. фотоволтаичната централа е вече факт. Проектът е изграден върху урегулиран поземлен имот от 840 кв.м на територията на гр. Златица. Състои се от 226 фотоволтаични панели Sunpower 320W, инвертори Fronius IG 150, Fronius IG 120 и трафопост (БКТП) 100 kVA.